חזרנו אל בורות המים לשוק ולכיכר

אויר אויר צלול כיין וריח אורנים

ל"ב שכונות, כל אחת וסיפורה

אוהבים, חולמים, מלכים בדרך לשער שכם

סיורים חגים

חזרנו אל בורות המים לשוק ולכיכר

ל"ב שכונות, כל אחת וסיפורה