יוצאים בעקבות עברו המפואר של הנמל העברי הראשון.

סיפורו הנועז של הנמל שהוקם עם פרוץ המרד הערבי ב-1936.

נמל יפו ההיסטוריה הושבת, וכחלופה ניתנה האפשרות לבנות נמל דרכו יוכלו לייצא את התפוזים מהמושבות. 

בהמשך נבנה מעגן מלאכותי, הותקן מנוף והנה יש לנו נמל בתל-אביב.


נספר אודות
נשק שהובל בחשאי בתקופת מלחמת העצמאות,
המכביה הראשונה והסוס הלבן של ראש העיר
יריד המזרח על מבניו המפוארים ששופצו לאחרונה.
תחנת החשמל ע"ש הלורד רידינג
הגשר הראשון שחצה את הגדה
נמל תעופה עברי 
ועוד.
 

סיור בנמל תל אביב

סיור בנמל תל אביב

אנו בונים פה נמל,
כתבה לכבוד המאורע לאה גולדברג. 
כיום האניות כבר לא עוגנות כאן יותר, אך הגלים מספרים את סיפורן.