סיור חנוכיות בבני ברק

סיור המשלב בדרך חוויתית את הכרת סיפורי החג
 ובני ברק
הקשר בין הימים שהולכים ומתקצרים, מסיק הזיתים וחג השמן לימי חנוכה.
בשמונת ערבי החנוכה, מוארים רחובות בני ברק באורן המזהיר של מאות חנוכיות. כל משפחה וחנוכיה. 

נראה איך המשפחות מתאגדות סביב אור החנוכיה, נהנות מאורן. נתארח בבית משפחה לקיים את מצוות הדלקת החנוכייה ונשמע על מנהגי החג. 

נלמד להבחין על-פי החנוכיות בין ספרדים ואשכנזים. נספר ונשיר משירי החג.  
- מהו החושך שאותו צריך לגרש?
- מאיפה הגיע אלינו הסביבון?
- למה נהוג לאכול סופגניות לרוב 
- ומדוע נפלה טעות בראשי התיבות של מכב"י 

במהלך הסיור נלמד על ההבדלים בין הליטיאים לחסידים, נשמע על אדמו"רים ורבנים.

נעלה אל הישיבה החשובה פונוביץ' ונראה בחלונות מאות חנוכיות מרהיבות. 

נספר אודות רבי עקיבא, שהתגורר בבני ברק הקדומה. נשמע אודות הקבוצה החסידית שעלתה לכאן והקימה כאן מושבה חקלאית.
קבוצת ה"מתנגדים" שעלתה בעקבותיה.

באנו חושך לגרש